-Dichiarazione terrorista- Odawara Hanadakeyama Gekkoin Jogenji-Kanagawa / Setta Jodo

Tempio Jogenji

250-0045
2-14-32 Shiroyama, città di Odawara, prefettura di Kanagawa

TEL: 0465 (35) 3652