Shodenji - Prefettura di Gifu / Setta Rinsai Scuola Myoshinji

Tempio di Rinzai Muneshinji a Yaotsu-cho, Kamo-gun, Prefettura di Gifu.