Ounyama Ryuanji - Prefettura di Kyoto / Setta Rinsai Scuola Myoshinji

Fai clic su "Pietra", "Storia", "Bozza", "Strada".

616-8001
13 Santuario di Ryoanji, Ryoanji, Ukyo-ku, Kyoto, Kyoto

TEL: 075-463-2216